• Εγχειρίδια - Βιβλιογραφία

Εγχειρίδια - Βιβλιογραφία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Με τον όρο ''κλιματισμό'' εννοούμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της κίνησης και της καθαρότητας του αέρα ενός χώρου, ο οποίος ονομάζεται κλιματιζόμενος.

Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:

 • Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της σε ορισμένα όρια.
 • Ψύξη:  είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της σε ορισμένα όρια.
 • Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρηση της σε ορισμένα όρια.
 • Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρηση της σε ορισμένα όρια.
 • Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τον χώρο, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας εσωτερικού αέρα.
 • Καθαρισμός αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

πηγή: Βικιπαίδεια

CHILLER

CHILLER 001CHILLER - ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ο ψύκτης νερού είναι ένα πλήρες ψυκτικό συγκρότημα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα βασικά εξαρτήματα μιας ψυκτικής μονάδας.

Σκοπός του είναι να ψύχει/θερμάνει ένα ψυκτικό ενδιάμεσο (κατά προτίμηση νερό) το οποίο, εν συνεχεία, κυκλοφορεί στο στοιχείο ψύξεως/θέρμανσης της κλιματιστικής συσκευής για να ψύξει/θερμάνει με τη σειρά του τον αέρα που θα σταλεί στον κλιματιζόμενο χώρο.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 • Το συμπυκνωτή kuklos
 • Τον ατμοποιητή
 • Την εκτονωτική βαλβίδα
 • Το συλλέκτη
 • Το φίλτρο του ψυκτικού μέσου

Ο συμπιεστής αναρροφά πάντοτε ψυκτικό αέριο με χαμηλή πίεση και θερμοκρασία. Το ψυκτικό αέριο που αναρροφά το συμπιέζει ανεβάζοντας την πίεση και τη θερμοκρασία αυτού. Στη συνέχεια το καταθλίβει προς τον συμπυκνωτή.

Στο συμπυκνωτή το αέριο αποβάλλει ποσά θερμότητας προς το περιβάλλον και έτσι γίνεται υγρό.

Στη συνέχεια το υγρό πηγαίνει στην εκτονωτική βαλβίδα όπoυ σε αυτήν πέφτει η πίεση και η θερμοκρασία του και στη συνέχεια οδηγείται στον ατμοποιητή.

Στον ατμοποιητή το ψυκτικό μέσο απορροφά ποσά θερμότητας από τον χώρο με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία του και να μετατραπεί σε αέριο.

Απο εκεί το αέριο πηγαίνει πάλι προς την αναρρόφηση του συμπιεστή.

πηγή: Βικιπαίδεια

 

ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Refrigerator CycleΤο ψυγείο αντλεί τη θερμότητα από το εσωτερικό του και την εναποθέτει στο εξωτερικό περιβάλλον ως μια αντλία θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία ενός ρευστού εντός και εκτός του ψυγείου. Το ρευστό είναι υγρό, εισάγεται στο ψυγείο υπό πολύ χαμηλή πίεση. Η χαμηλή πίεση μετατρέπει το υγρό σε αέριο, επιπλέον μειώνει τη θερμοκρασία του αερίου (σύμφωνα με την καταστατική εξίσωση των αερίων), ώστε να γίνει πιο κρύο από τη θερμοκρασία των προϊόντων που υπάρχουν μέσα στο ψυγείο. Το αέριο κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο. Επειδή είναι ψυχρότερο, η θερμότητα ρέει αυθόρμητα στο αέριο, μειώνοντας τη θερμική ενέργεια των προϊόντων. Αργότερα το αέριο εξέρχεται από το ψυγείο υπό υψηλότερη πίεση, στην ίδια πίεση που βρισκόταν αρχικά, και διοχετεύεται στη σχάρα που βρίσκεται πίσω από το ψυγείο. Το αέριο ξαναγίνεται υγρό, αλλά αυτό το υγρό περιέχει τη θερμική ενέργεια που απορρόφησε, άρα έχει υψηλότερη θερμοκρασία από το περιβάλλον. Η θερμότητα ρέει αυθόρμητα από το υγρό διαμέσου της σχάρας στο περιβάλλον, ώστε η θερμική ενέργεια του αερίου να μειωθεί όπως και η θερμοκρασία του. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένας κύκλος κυκλοφορίας του υγρού. Αυτός ο κύκλος είναι συνεχής, δηλαδή ένα μέρος του ρευστού είναι μέσα στο ψυγείο, ένα άλλο μέρος στη σχάρα, ένα άλλο μέρος εξέρχεται και ένα άλλο εισέρχεται ταυτόχρονα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του κύκλου είναι η μεταφορά της θερμοκρασίας από το εσωτερικό του ψυγείου στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το ψυγείο έχει ειδικά θερμομονωτικά τοιχώματα, για να μη ρέει η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο ψυγείο. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέλεια θερμομόνωση, πάντα υπάρχει διαρροή θερμότητας στο εσωτερικό του ψυγείου, ώστε αυτό χρειάζεται να λειτουργεί συνέχεια.

Η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει τις ταχύτητες των χημικών αντιδράσεων, άρα και το σάπισμα ή μούχλιασμα των τροφίμων. Η καταστροφή των τροφίμων με αυτόν τον τρόπο οφείλεται σε βιολογικές διαδικασίες, οι οποίες γίνονται με χημικές αντιδράσεις. Έτσι, μειώνοντας την ταχύτητά τους, μειώνεται η ταχύτητα καταστροφής των τροφίμων. Η ταχύτητα μιας χημικής αντίδρασης μειώνεται κατά μέσον όρο στο μισό για κάθε δέκα βαθμούς λιγότερης θερμοκρασίας. Στην κατάψυξη η επιβράδυνση είναι πιο έντονη, γιατί εκτός από τη μικρότερη θερμοκρασία, το νερό παγώνει, ώστε τα κύτταρα να παγώνουν και αυτά. Παρόλ' αυτά, η ψύξη δεν καταστρέφει τους μικροοργανισμούς, ενώ αυτοί ξαναζωντανεύουν μόλις το τρόφιμο επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου.

πηγή: Βικιπαίδεια

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ - ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ

osmosis

Το φαινόμενο της ώσμωσης πραγματοποιείται όταν το καθαρό νερό ρέει μέσω μίας μεμβράνης, από ένα αραιό διάλυμα αλάτων σε ένα διάλυμα αλάτων μεγαλύτερης συγκέντρωσης. Μια ημιπερατή μεμβράνη τοποθετείται μεταξύ δύο δοχείων. Ημιπερατή είναι η μεμβράνη που επιτρέπει να περάσουν από τους πόρους της ορισμένοι μόνο τύποι μορίων. Αυτό σημαίνει ότι η μεμβράνη είναι διαπερατή στο νερό αλλά όχι στο αλάτι. Τοποθετώντας ένα διάλυμα άλατος σε ένα δοχείο και καθαρό νερό σε ένα άλλο, η μεμβράνη θα επιτρέψει στο νερό να περάσει μέσα από τους πόρους της χωρίς να αφήσει το αλάτι να περάσει.

Ακολουθώντας το θεμελιώδη νόμο της φύσης, το σύστημα θα προσπαθήσει να έρθει σε ισορροπία που σημαίνει ότι οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων που βρίσκονται και από τις δύο πλευρές της ημιπερατής μεμβράνης θα τείνουν να εξισωθούν. Ο μόνος πιθανός τρόπος να συμβεί αυτό είναι να περάσει το νερό, μέσω της μεμβράνης, προς την κατεύθυνση του πυκνότερου διαλύματος.

Κατά τη φάση ισορροπίας παρατηρούμε ότι η ώσμωση προκαλεί αύξηση στον όγκο του νερού στο πυκνότερο διάλυμα, οπότε παρατηρείται ανύψωση της στάθμης του πυκνότερου διαλύματος στο δοχείο. Αυτό θα συνεχιστεί έως ότου η υδροστατική πίεση  που δημιουργείται από την ανύψωση της στάθμης γίνει τόσο υψηλή ώστε να σταματήσει την ώσμωση εμποδίζοντας τη διέλευση μορίων νερού μέσω της μεμβράνης. Η ελάχιστη πίεση που πρέπει να ασκηθεί εξωτερικά στο διάλυμα ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της ώσμωσης χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος ονομάζεται ωσμωτική πίεση. Όταν στο διάλυμα ασκηθεί εξωτερική πίεση μεγαλύτερη από την ωσμωτική πίεση του διαλύματος τότε το φαινόμενο αντιστρέφεται και μόρια νερού περνούν από το πυκνότερο στο αραιότερο διάλυμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αντίστροφη ώσμωση και σε αυτό στηρίζεται η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού (η αντίστροφη ροή παράγει καθαρό νερό από ένα αλατούχο διάλυμα, εφόσον η μεμβράνη δεν είναι διαπερατή στο αλάτι). 

πηγή: Βικιπαίδεια

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ INVERTER

 • εξασφάλιση χαμηλής εκκίνησης 
 • εξοικονόμηση ενέργειας 
 • απαίτηση μικρότερης γεννήτριας από τα παραδοσιακά μοντέλα
 • χαμηλό θόρυβο λειτουργίας
 • γρήγορη ψύξη και θέρμανση
 • μικρές συνολικές διαστάσεις
 • χαμηλό βάρος
 • εύκολη εγκατάσταση

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.