Επαγγελματικά συστήματα φίλτρανσης νερού.

Παραγωγή Ιταλία.