Φίλτρανση και επεξεργασία νερού από το 1975.

Παραγωγή Ιταλία.