• Κλιμαστισμός

Air Duct Covers

Wood Air Duct Covers

Art. 694 Art. 695 Art. 696

Art. 694

Hole: 538 x 48 mm
Width: 550 mm
Height: 60 mm
Depth: 21 mm

Art. 695

Hole: 538 x 68 mm
Width: 550 mm
Height: 80 mm
Depth: 21 mm

Art. 696

Hole: 538 x 88 mm
Width: 550 mm
Height: 100 mm
Depth: 21 mm
Art. 689 Art. 690

Art. 689

Hole: 438 x 68 mm
Width: 450 mm
Height: 80 mm
Depth: 12 mm

Art. 690

Hole: 538 x 88 mm
Width: 550 mm
Height: 100 mm
Depth: 12 mm
Art. 687 Art. 688

Art. 687

Hole: 112 x 112 mm
Width: 100 mm
Height: 100 mm
Depth: 19 mm

Art. 688

Hole: 172 x 172 mm
Width: 160 mm
Height: 160 mm
Depth: 20 mm
Art. 684 Art. 685 Art. 686

Art. 684

Hole: Ø 100 mm
Width: Ø 100 mm
Depth: 18 mm

Art. 685

Hole: Ø 130 mm
Width: Ø 125 mm
Depth: 18 mm

Art. 686

Hole: Ø 172 mm
Width: Ø 160 mm
Depth: 19 mm
691

Art. 691

Hole: 202 x 129 mm
Width: 230 mm
Height:157 mm

Aluminium Air Duct Covers

Available in dimensions and color upon your request.

Περσίδες αλουμινίου

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.